Khuyến mãi  Giảm 50%  cho khách hàng mới khi nâng cấp tài khoản –> Nhập mã WELCOME

Tạo Bio Link miễn phí tốt nhất

Rút gọn link, tạo trang Biolink và mã QR. Tất cả đều có phân tích thống kê về khách truy cập của bạn.

Tạo trang Biolink

Tạo trang Biolink độc đáo và có thể tùy chỉnh cao của riêng bạn một cách dễ dàng.

Tạo link rút gọn

Một link rút gọn, khả năng vô hạn.

Tạo QR Codes

Hệ thống tạo mã QR đầy đủ tính năng với các mẫu dễ sử dụng.

Phân tích thống kê

Số liệu phân tích hàng ngày, liên kết giới thiệu, quốc gia, hệ điều hành, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa.

0 +
Liên Kết
0 +
QR Codes
0 +
Lượt Xem

Bảng Giá

Lựa chọn Gói phù hợp với nhu cầu của bạn

Miễn Phí
0 USD

Miễn phí mãi mãi

3 Trang Biolink
7 Khối Biolink
49 Link rút gọn
3 Dự án
1 Pixels
1 QR Codes
0 Nhóm
0 Thành viên nhóm
12 Khối Biolink được hỗ trợ
0 Tên miền tùy chọn
0 Xử lý thanh toán
30 ngày lưu thống kê
Sử dụng tên miền riêng
Liên kết đẹp
Liên kết sâu
Gỡ bỏ thương hiệu
Thương hiệu riêng
Màu sắc tùy chỉnh
Thống kê chi tiết
Nền tùy biến
Lập lịch và giới hạn liên kết
Các tính năng SEO
Thông số UTM
Bổ sung Fonts
Mật khẩu bảo vệ
Nội dung nhạy cảm
Liên kết nhảy
Dofollow links
Không chèn quảng cáo
CSS tùy chỉnh
Tùy chỉnh JS
API access
Kiếm tiền với DGB
Chuyên Nghiệp
1.99 USD

Gói chuyên nghiệp

10 Trang Biolink
100 Khối Biolink
100 Link rút gọn
10 Dự án
10 Pixels
10 QR Codes
0 Nhóm
0 Thành viên nhóm
15 Khối Biolink được hỗ trợ
10 Tên miền tùy chọn
Không giới hạn Xử lý thanh toán
90 ngày lưu thống kê
Sử dụng tên miền riêng
Liên kết đẹp
Liên kết sâu
Gỡ bỏ thương hiệu
Thương hiệu riêng
Màu sắc tùy chỉnh
Thống kê chi tiết
Nền tùy biến
Lập lịch và giới hạn liên kết
Các tính năng SEO
Thông số UTM
Bổ sung Fonts
Mật khẩu bảo vệ
Nội dung nhạy cảm
Liên kết nhảy
Dofollow links
Không chèn quảng cáo
CSS tùy chỉnh
Tùy chỉnh JS
API access
Kiếm tiền với DGB
Không Giới Hạn
4.99 USD

Gói không giới hạn

Không giới hạn Trang Biolink
Không giới hạn Khối Biolink
Không giới hạn Link rút gọn
Không giới hạn Dự án
Không giới hạn Pixels
Không giới hạn QR Codes
Không giới hạn Nhóm
Không giới hạn Thành viên nhóm
Tất cả Khối Biolink được hỗ trợ
Không giới hạn Tên miền tùy chọn
Không giới hạn Xử lý thanh toán
730 ngày lưu thống kê
Sử dụng tên miền riêng
Liên kết đẹp
Liên kết sâu
Gỡ bỏ thương hiệu
Thương hiệu riêng
Màu sắc tùy chỉnh
Thống kê chi tiết
Nền tùy biến
Lập lịch và giới hạn liên kết
Các tính năng SEO
Thông số UTM
Bổ sung Fonts
Mật khẩu bảo vệ
Nội dung nhạy cảm
Liên kết nhảy
Dofollow links
Không chèn quảng cáo
CSS tùy chỉnh
Tùy chỉnh JS
API access
Kiếm tiền với DGB